Thư viện

CHẤT THẢI TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM

CHẤT THẢI TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM 5 (100%) 1 vote Chất thải trong ngành dệt nhuộm rất đa dạng nhưng chủ yếu thì được phân thành 3 nhóm chính:   Nhóm thứ nhất: các chất độc đối với vi sinh và cá   Xút (NaOH), Na2CO3 được dùng với số lượng lớn để nấu vải sợi bông, xử lý nước thải sợi pha, dùng làm bóng...

Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý chất thải rắn

Rate this post Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý chất thải rắn 1. Khái niệm  xử lý chất thải rắn Xử lý rác thải bằng công nghệ vi sinh vật là nhờ hoạt động sống của vi sinh vật phân hủy rác thải thành các thành phần nhỏ hơn, hình thành sinh khối vi sinh vật cao hơn, các sản phẩm trao đổi chất của vi...

Sản phẩm nổi bật

Previous Next

Tin tức

Previous Next